Edge Computing, la porta d’entrada a la Transformació Digital

La Transformació Digital és el repte més important dels darrers temps en el món industrial.

Però tot i els beneficis evidents que ofereix, moltes empreses encara no han fet el pas decisiu cap a aquesta transformació.

La necessitat de simplificar i facilitar l’accés a aquestes noves tecnologies amb la idea de digitalitzar aplicacions de petita escala, però de gran impacte dins l’organització es concreta en el concepte d’Edge Computing.

Però, què és Edge Computing?

La tecnologia Edge Computing consisteix en l’adquisició i anàlisi de dades el més a prop possible d’on són generades i consumides.

Aquest enfocament permet prendre decisions més informades i en temps real, amb l’objectiu de millorar l’eficiència, optimitzar l’ús dels recursos i fins i tot explorar noves oportunitats de negoci.

Mitjançant Edge Computing podem desenvolupar un flux de gestió de les dades eficient i al mateix temps generar valor significatiu a partir d’elles de forma totalment local, escalable i descentralitzada.

Amb Edge Computing, es desenvolupa el concepte d’observabilitat, que suposa un pas més enllà del monitoratge. No només s’estableixen unes regles per detectar problemes coneguts per mantenir la salut i el rendiment del sistema, sinó que també, al correlacionar dades de diferents fonts, podem explorar la possibilitat de donar solució a problemes inicialment desconeguts.

L’aplicació d’aquesta tecnologia pot incloure diferents àmbits relacionats tant amb l’optimització de recursos (eficiència energètica) , l’eficiència de les operacions (millora processos productius i de qualitat) i en el rendiment dels equips (manteniment predictiu):

A més, la utilització de programari de codi obert en aquest procés presenta una sèrie d’avantatges com el menor cost, la capacitat de personalització, més transparència i el suport que proporciona la comunitat d’usuaris.

Node-Red permetrà connectar de forma automàtica dispositius i serveis de tal forma que les dades de les màquines seran adquirides a través dels diferents protocols industrials i desades en una base de dades.

InfluxDB és una base de dades dissenyada específicament per sèries temporals que incorpora el llenguatge de consulta i processament #flux que facilita l’extracció, transformació, anàlisi i visualització de les dades en temps real.

Edge Computing no només apropa l’anàlisi a la font de les dades i proporciona una tecnologia que està transformant les indústries sinó que és un instrument de presa de decisions més intel·ligents, més ràpides, amb més impacte i amb coneixement de les dades rellevants.

Josep Espluga Cuberta

Director Tècnic – Coeva Girona