Visita del laboratori de sobretensions i raigs de Cirprotec

Una representació de Coeva hem visitat les instal·lacions del laboratori de sobretensions i raigs de Cirprotec.

Des de la seva construcció fa més de 25 anys, el laboratori d’alta tensió de Cirprotec és un referent mundial en protecció contra els llamps i les sobretensions. El seu generador de corrent (200kA ona 10/350 µs) i el generador de tensió (1200kV 1.2/50 µs) permeten l’assaig i testeig de nous productes.

Atentament

Dept. tècnic comercial de Coeva Girona