Schneider Electric “Alliance Certified Industrial Automation Distributor”

Recentment l’equip tècnic de Coeva Girona hem assistit un any més a les Jornades tècniques “Alliance Certified Industrial Automation Distributor” de Schneider Electric.

Volem expressar el nostre agraïment a tot l’equip de Schneider Electric per la presentació de les novetats i la formació en cobots que vam rebre.

Les novetats presentades ens han proporcionat una visió més àmplia de com podem optimitzar operacions mitjançant les tecnologies més recents.

Agraïm la disponibilitat de l’equip de Schneider per respondre a les nostres preguntes i la seva professionalitat en tot moment.

Una gran part del temps el vàrem dedicar als cobots, o robots col·laboratius, que ofereixen diversos avantatges en comparació amb els robots industrials tradicionals, ja que estan dissenyats per treballar de forma segura i eficient al costat dels humans.

Aquests són alguns dels avantatges dels Lexium Cobots:

Integració amb altres equips: Schneider Electric ofereix solucions que poden ser integrades fàcilment amb altres equips i sistemes, cosa que pot ser beneficiosa per a l’automatització global de la planta.

Varietat de cobots: Els models, de què disposa la gamma poden adaptar-se a diferents aplicacions i requisits específics. I poden moure càrregues de 3, 5, 7, 12 i 18 kg amb gran precisió i de manera repetitiva.

Fàcil programació: Els Lexium Cobots destaquen per la seva facilitat de programació. La interfície de programació és àgil i pot ser utilitzada per persones sense experiència en programació de robots.

Flexibilitat: Els cobots de Schneider Electric es caracteritzen per la seva flexibilitat i versatilitat. Poden ser reprogramats ràpidament per adaptar-se a diferents tasques sense una gran inversió de temps o recursos.

Col·laboració segura: A més de ser segurs, els Lexium Cobots estan dissenyats per treballar al costat dels humans sense la necessitat de barreres físiques en moltes aplicacions.

En darrera instància, la millor elecció dels cobots dependrà de les necessitats específiques de cada aplicació, pressupost i preferències. I tant Schneider Electric com Coeva Girona esperem atendre les seves consultes.

 

 

Atentament

Dept. tècnic comercial de Coeva Girona